Refinitiv logo
An LSEG Business

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Uzyskaj dostęp do dokładnych i ustrukturyzowanych informacji, które pomogą spełnić zobowiązania dotyczące należytej staranności w procedurze KYC („Poznaj swojego klienta”) i weryfikacji firm zewnętrznych.

World-Check Risk Intelligence - narzędzie, które od ponad dwóch dekad cieszy się zaufaniem największych firm na świecie.
Zacznij teraz
(Please note you can manage and update your preferences at any time.)
(please note you can manage and update your preferences at any time.) (Optional)


Dlaczego warto wybrać narzędzie Refinitiv World-Check Risk Intelligence?

Zapewnij sobie wsparcie w realizacji swoich obowiązków regulacyjnych, podejmowaniu świadomych decyzji i zapobieganiu wykorzystywania firmy do prania dochodów z przestępstw finansowych lub związanych z praktykami korupcyjnymi.

Baza danych World-Check Risk Intelligence dostarcza dokładnych i wiarygodnych informacji, które pomagają podejmować świadome decyzje biznesowe. Na wiarygodność World-Check Risk Inteligence pracują setki  wyspecjalizowanych badaczy i analityków z całego świata, którzy stosują się do najbardziej rygorystycznych wytycznych badawczych i gromadzą informacje z wiarygodnych i renomowanych źródeł, takich jak listy kontrolne, rejestry organów rządowych czy wyniki wyszukiwania w źródłach medialnych.

Uprość proces weryfikacji klientów i firm zewnętrznych dzięki najnowocześniejszej technologii połączonej z ludzką wiedzą. Dane World-Check są w pełni ustrukturyzowane, zagregowane i deduplikowane. Można je łatwo zintegrować z różnymi platformami do weryfikacji przepływu pracy, rozwiązaniami wewnętrznymi opartymi na chmurze lub usługami zewnętrznych partnerów za pomocą metodologii, która wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniomy.

Każda osoba, która chce sprawdzić, czy jej nazwisko znajduje się w bazie danych World-Check, może to zrobić zgodnie z zasadami ochrony prywatności World-Check.

Zakres i zawartość analizy obejmują:
 • Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), ich bliskich współpracowników i członków rodzin
 • Podmioty Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe
 • Globalne wykazy sankcji
 • Sankcje opisowe (informacje o własności sankcji)
 • Papiery wartościowe objęte sankcjami
 • Monitorowanie nieprzychylnych przekazów medialnych
 • Globalne wykazy organów regulacyjnych i organów ścigania
 • Interes gospodarczy Iranu (IEI)
 • USA SAM
 • Informacje o statkach
 • Własność ograniczoną do prawa do użytkowania 
Co zyskujesz dzięki narzędziu World-Check Risk Intelligence

Wykorzystując informacje z renomowanych źródeł dostępnych w domenie publicznej, World-Check Risk Intelligence pomaga w spełnianiu zobowiązań z zakresu należytej staranności (due diligence) oraz w wykrywaniu przestępczej działalności finansowej. Nasze dane pomagają również w realizacji wymogów dotyczących monitorowania osób zajmujących eksponowane stanowiska politycznie (PEP). Użytkownik uzyskuje dostęp do ponad 4 mln rekordów w wysoce ustrukturyzowanym formacie.
Niezawodne informacje analityczne

Stosując szczegółową kontrolę jakości, przestrzegamy najbardziej rygorystycznych wytycznych dotyczących metodologii badań i kryteriów włączenia.
Specjalistyczna wiedza w kwestiach merytorycznych

Nasi analitycy monitorują poszczególne obszary w oparciu o specjalistyczną wiedzę wzbogaconą o lokalne możliwości językowe. Wielu z nich współpracowało z władzami stanowymi i federalnymi.
Zawsze aktualne informacje


Dzięki ośrodkom badawczym zlokalizowanym na każdym z pięciu kontynentów zapewniamy całodobowy monitoring wykazów sankcji, regulacji prawnych i metod egzekwowania przepisów, a także tysięcy wiarygodnych źródeł medialnych, dostarczając dokładne i aktualne informacje.
Ukierunkowana weryfikacja

W zakres danych wchodzą setki słów kluczowych i ponad 60 zagadnień związanych z ryzykiem — to pozwala te dane filtrować i analizować pod kątem dokładniejszej weryfikacji i ograniczenia liczby wyników fałszywie dodatnich.
Szczegółowe wyszukiwanie

Łączenie powiązanych podmiotów pomaga w wyszukiwaniu i identyfikowaniu sieci i organizacji przestępczych.
Łatwa integracja

Dzięki danym prezentowanym w wysoce ustrukturyzowanym formacie łatwo jest włączać je w procesy weryfikacyjne przy użyciu popularnych formatów i różnych platform oprogramowania.

Zacznij już teraz

Refinitiv, is one of the world’s largest providers of financial markets data and infrastructure. Serving more than 40,000 institutions in approximately 190 countries, we provide information, insights, and technology that drive innovation and performance in global markets. Our 160-year Reuters heritage of integrity enables customers to make critical decisions with confidence, while our unique open platform, best-in-class data, and cutting-edge technology bring greater opportunity to our customers. By advancing our customers, we drive progress for the entire financial community.
Refinitiv

3 Times Square, New York, NY 10036